BENTO BOX (2GO)

SALMON TERIYAKI BENTO (2GO)

0

 
 

BEEF TERIYAKI BENTO (2GO)

0

 
 

CHICKEN TERIYAKI BENYO (2GO)

0

 
 

NEGIMA TERIYAKI BENTO (2GO)

0

 
 

TEBASAKI YAKITORI BENTO

0

 
 

GYUMAKI ASPARA BENTO (2GO)

0

 
 

GYUMAKI NEGI DON (2GO)

0

 
 

TEMPURA BENTO (2GO)

0

 
 

GINDARA TERIYAKI BENTO (2GO)

0

 
 

ONIGIRI (SALMON/TUNA) & CHICKEN KATSU (2GO)

0

 
 

DONBURI (2GO)

GYUMAKI PAPRIKA DON (2GO)

0

 
 

GYUMAKI NEGI DON (2GO)

0

 
 

YAKI VEGETARIAN DON (2GO)

0

 
 

TEBASAKI DON (2GO)

0

 
 

NEGIMA DON (2GO)

0

 
 

TEMPURA DON (2GO)

0

 
 

GINDARA KATSU DON (2GO)

0

 
 

BEEF YAKINIKU DON (2GO)

0

 
 

OYAKO DON (2GO)

0

 
 

CHICKEN KATSU DON (2GO)

0

 
 

CURRY BOX (2GO)

CHICKEN CURRY UDON (2GO)

0

 
 

CHICKEN KATSU CURRY WITH RICE (2GO)

0

 
 

BEEF CURRY WITH RICE (2GO)

0

 
 

BEEF CURRY UDON (2GO)

0